Η νέα ύλη στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Τμήμα 1.3.8 Οριζόντια βολή Τμήμα 1.3.10 Ομαλή κυκλική κίνηση Τμήμα 1.3.11 Κεντρομόλος δύναμη Τμήμα 1.3.12 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης Ερωτήσεις: από το κεφάλαιο 1.3 οι ερωτήσεις 11,12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52. Ασκήσεις […]

Πανελλαδικές 2012 – Θέματα – Λύσεις

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΛΥΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ – ΘΕΤΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΛΥΣΗ Νεοελληνική Γλώσσα – Γενικής […]

ΘΕΜΑΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2012

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5/2012 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΠ) – ΘΕΜΑΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ -ΦΥΣΙΚΗ (ΓΠ) – ΘΕΜΑΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΠ) – ΘΕΜΑΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ  -ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΓΠ) – ΘΕΜΑΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/5/2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΠ) – ΘΕΜΑΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ