Διευθύνσεις ΑΕΙ – ΤΕΙ

1) Διευθύνσεις ΑΕΙ

1) Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πατησίων 42, 10682, Αθήνα
Τηλ.: (210) 38.17.643, 38.16.930, 36.24.040, Φαξ: (210) 38.16.926, 38.17.156
Πειραιώς 256, 18346, Ρέντης
Τηλ.: (210) 48.19.666
Web: www.asfa.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (210) 38.00.512, 38.36.562, 38.16.930, Φαξ: (210) 38.28.028, 33.01.671

 

2) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 99.60.00, 99.67.76, Φαξ: (2310) 20.61.38
Web: www.auth.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (2310) 99.66.46, 99.53.14, Φαξ: (2310) 99.53.12
Σχολή Θετικών Επιστημών: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Βιολογίας: τηλ.: (2310) 99.82.50, 99.82.60, 99.82.70, 99.82.80
Γεωλογίας: τηλ.: (2310) 99.84.50, 99.84.60, 99.84.70, 99.84.80
Μαθηματικών: τηλ.: (2310) 99.79.10, 99.79.20, 99.79.30, 99.79.40, 99.79.50
Πληροφορικής: τηλ.: (2310) 99.84.36, 99.84.20, 99.84.10
Φυσικής: τηλ.: (2310) 99.81.20, 99.81.30, 99.81.40, 99.81.50, 99.81.60, 99.81.70
Χημείας: τηλ.: (2310) 99.76.40, 99.76.50, 99.76.60, 99.76.70, 99.76.80
Σχολή Επιστημών Υγείας: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Ιατρικής: τηλ.: (2310) 99.92.83, 99.92.85, 99.92.87, 99.82.88, 99.82.65, 99.82.74
Οδοντιατρικής: τηλ.: (2310) 99.94.77, 99.94.73
Φαρμακευτικής: τηλ.: (2310) 99.76.23, 99.76.13, 99.76.33
Κτηνιατρικής: τηλ.: (2310) 99.52.27, 99.52.28, 99.52.29, 99.52.19, 99.52.31, 99.52.19
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Γεωπονίας: τηλ.: (2310) 99.51.87, 99.51.88, 99.51.89, 99.51.91, 99.51.93, 99.51.94
Δασολογίας & Φυσ. Περ.: τηλ.: (2310) 99.51.95, 99.51.96, 99.51.97, 99.51.99
Σχολή Καλών Τεχνών: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Εικαστικών & Εφαρ/νων Τεχνών: τηλ.: (2310) 99.50.74, 99.50.64, 99.50.66, 99.50.78
Θεάτρου: τηλ.: (2310) 99.21.22-5, fax: (2310) 99.21.26
Μουσικών Σπουδών: τηλ.: (2310) 99.50.75, 99.50.76, 99.50.78
Θεολογική Σχολή: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Θεολογίας: τηλ.: (2310) 99.69.80, 99.69.81, 99.69.83
Ποιμαντικής & Κοιν. Θεολ.: τηλ.: (2310) 99.66.80, 99.66.81, 99.66.82
Σχολή Νομικών & Οικονομικών Επιστημών: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Νομικής: τηλ.: (2310) 99.52.51, 99.52.62, 99.52.68, 99.52.81
Οικονομικών Επιστημών: τηλ.: (2310) 99.52.54, 99.52.55, 99.52.59, 99.52.61, 99.52.78
Φιλοσοφική Σχολή: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Αγλικής Γλ. & Φιλολ.: τηλ.: (2310) 99.74.79, 99.74.57, 99.74.32, 99.51.19
Γαλλικής Γλ. & Φιλολ.: τηλ.: (2310) 99.51.76, 99.51.77, 99.51.78
Γερμανικής Γλ. & Φιλολ.: τηλ.: (2310) 99.75.57, 99.52.41
Ιταλικής Γλ. & Φιλολ.: τηλ.: (2310) 99.75.82, 99.52.43
Ιστορίας & Αρχ/γίας: τηλ.: (2310) 99.52.17, 99.52.21, 99.52.26
Φιλολογίας: τηλ.: (2310) 99.52.33, 99.52.34, 99.52.44, 99.52.45, 99.52.46
Φιλοσογίας & Παιδ/κής: τηλ.: (2310) 99.52.01, 99.52.03, 99.52.06
Ψυχολογίας: τηλ.: (2310) 99.68.87, 99.52.04, 99.52.05
Παιδαγωγική Σχολή: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Δημοτικής Εκπ/σης: τηλ.: (2310) 99.50.56, 99.50.57, 99.50.55
Νηπιαγωγών: τηλ.: (2310) 99.50.64, 99.50.59, 99.50.58, 99.50.65
Πολυτεχνική Σχολή: Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Αγρόνομων Τοπογράφων Μηχ.: τηλ.: (2310) 99.58.32
Αρχιτεκτόνων Μηχ.: τηλ.: (2310) 99.55.95, 99.55.96, 99.55.97
Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Η/Υ: τηλ.: (2310) 99.63.92, 99.63.95
Μηχανολόγων Μηχ.: (2310) 99.60.72, 99.60.22
Πολιτικών Μηχ.: τηλ.: (2310) 99.56.12, 99.58.51
Χημικών Μηχ.: τηλ.: (2310) 99.61.86, 99.61.82, 99.62.26, 99.62.67
Φυσικών & Μαθ/κών Επιστημών: (2310) 99.59.92
Ανεξάρτητα Τμήματα:
(Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού – Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.): Πανεπιστημιούπολη, 54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 21.94.82,99.52.71, 99.20.62, 99.20.63
(Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού): Δημ. Μαρούλη 43, 62122, Σέρρες Τηλ.: (23210) 67.135
Παράρτημα Φλώρινας:
(Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) 53100, Φλώρινα, Τηλ.: (23850) 22.471
Τμήμα Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) (Νέο)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια) (Νέο)

 

3) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα
Τηλ.: (210) 52.94.893, 52.94.802, Φαξ: (210) 52.94.884, 52.94.832
Web: www.aua.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (210) 52.94.883-4, 52.94.819, Φαξ: (210) 52.94.884
Web: www.career.aua.gr

 

4) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο Διοίκησης:
Πανεπιστημιούπολη, 69100, Κομοτηνή
Τηλ.: (25310) 39.000, 27.018, 26.106, Φαξ: (25310) 26.660, 29.398
Web: www.duth.gr
Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης – Ξάνθη:
Βασ. Σοφίας 1, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο 4, Όροφος 3ος, 67100, Ξάνθη, Τηλ.: (25410) 79.552, 79.430, 79.451, Φαξ: (25410) 75.059, 28.886
Web: career.xan.duth.gr
Κόμβος Κομοτηνής:
Κτίριο Διοίκησης Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη, Γραφείο 130, 69100, Κομοτηνή, Τηλ.: (25310) 39.342, 39.034, 70.487
Κόμβος Αλεξανδρούπολης:
Κτίριο Παιδαγωγικών Τμημάτων, Όροφος 1ος, Γραφείο 5, Ν. Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη, Τηλ.: (25510) 39.235
Πολυτεχνική Σχολή: Βασιλίσσης Σοφίας 1, 67100, Ξάνθη, Τηλ.: (25410) 20.319, 22.013, 23.878, 79.005, 79.006
Ανεξάρτητα Τμήματα:
(Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού – Νομικής – Ιστορίας & Εθνολογίας – Κοινωνικής Διοίκησης – Ελληνικής Φιλολογίας) Δημοκρίτου 17, 69100, Κομοτηνή, Τηλ.: (25310) 24.565, 25.206,29.166, 29.696, 37.628, 37.629, 31.148, 32.707
(Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης – Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών) Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη, Τηλ.: (25510) 39.628, 39.627, 20.483, 39.624, 39.623
(Ιατρικής) Καβύρη 6, 68100, Αλεξανδρούπολη, Τηλ.: (25510) 34.346, 31.632, 20.495
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

 

5) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
Πανεπιστημίου 30, 10679, Αθήνα
Τηλ.: (210) 36.20.020, 32.23.945, 36.46.966, Φαξ: (210) 36.02.145
Web: www.uoa.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Πανεπιστημιούπολη – Ιλίσια, κτίριο ΤΥΠΑ, 15771, Αθήνα
Τηλ.: (210) 72.75.219-20, Φαξ: (210) 72.75.214
Web: www.di.uoa.gr/~gd
Θεολογική Σχολή: Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα
Θεολογίας: τηλ.: (210) 72.75.713
Κοινωνικής Θεολογίας: τηλ.: (210) 72.75.712-716-720
Φιλοσοφική Σχολή: Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα
Φιλολογίας: τηλ.: (210) 72.77.309-310-311
Φιλοσοφίας Παιδ/κής & Ψυχ/γίας: τηλ.: (210) 72.77.316-317
Ιστορίας & Αρχ/γίας: τηλ.: (210) 72.77.313-314
Αγγλικής Γλ. & Φιλ/γίας: τηλ.: (210) 72.77.454
Ιταλικής & Ισπανικής Γλ. & Φιλ.: τηλ.: (210) 72.77.489
Γαλλικής Γλ. & Φιλ/γίας: τηλ.: (210) 72.77.450-449-451
Γερμανικής Γλ. & Φιλ/γίας: τηλ.: (210) 72.77.306-307-308
Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών:
Νομική Σχολή – Αθήνα: Ακαδημίας 48 & Σινά, 10679, Αθήνα, Τηλ.: (210) 36.07.607, 36.01.168, 36.10.112
Οικονομικών Επιστημών: Πεσμαζόγλου 8, 10509, Αθήνα, Τηλ.: (210) 32.23.187
Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκησης: Ομήρου 19, 10672, Αθήνα, Τηλ.: (210) 36.88.912-919, 36.28.745
Σχολή Θετικών Επιστημών: Ιπποκράτους 44 Πανεπιστημιούπολη, 10680, Αθήνα
Φυσικής: τηλ.: (210) 72.76.004-803-745
Χημείας: τηλ.: (210) 72.74.342-386-098
Μαθηματικών: τηλ.: (210) 72.74.053
Βιολογίας: τηλ.: (210) 72.74.060
Γεωλογίας: τηλ.: (210) 72.74.061
Πληροφορικής & Τηλ/νιών: τηλ.: (210) 72.75.180-181
Ανεξάρτητα Τμήματα:
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: Β. Όλγας 41, 17237, Δάφνη, Τηλ.: (210) 72.76.030
Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε.: Σταδίου 5, 10562, Αθήνα, Τηλ.: (210) 32.20.086
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης: Ναυαρίνου 13A & Μαυρομιχάλη, 10680, Αθήνα, Τηλ.: (210) 36.88.198
Παιδαγωγικό Eκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: Ναυαρίνου 13A & Μαυρομιχάλη, 10680, Αθήνα, Τηλ.: (210) 36.88.196
Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης: Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 72.75.516-517-518
Θεατρικών Σπουδών: Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 72.77.300-303
Μουσικών Σπουδών: Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 72.77.301-302
Ιατρικής: Μ. Ασίας 75, 11527, Γουδί, Τηλ.: (210) 74.62.002
Οδοντιατρικής: Θηβών 2, 11527, Γουδί, Τηλ.: (210) 77.81.779
Φαρμακευτικής: Ιπποκράτους 44, 10680, Αθήνα, Τηλ.: (210) 72.74.351-355-361-058
Νοσηλευτικής:Μ. Ασίας 75, 11527, Γουδί, Τηλ.: (210) 74.62.008

 

6) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου
Τηλ.: (210) 77.22.046, 77.22.708, 77.21.865, Φαξ: (210) 77.21.866
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 42, 10682, Αθήνα
Web: www.ntua.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (210) 77.21.089, Φαξ: (210) 77.21.256
Τμήματα:
Πολιτικών Μηχανικών: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 42, 10682, Αθήνα(Κτίριο Γκύζη), Τηλ.: (210) 77.23.445-459, Web: www.civil.ntua.gr
Μηχανολόγων Μηχανικών: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 77.23.534, Web: www.mech.ntua.gr
Hλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 77.23.997, Web: www.ece.ntua.gr
Aρχιτεκτόνων Μηχανικών: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 42, 10682, Αθήνα(Κτίριο Αβέρωφ), Τηλ.: (210) 77.23.333, Web: www.arch.ntua.gr
Χημικών Μηχανικών: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 77.23.059, Web: www.chemeng.ntua.gr
Aγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κών: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 77.22.761, Web: www.survey.ntua.gr
Μηχ/κών Μεταλλίων Μεταλλουργών: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 77.22.070-071, Web: www.metal.ntua.gr
Nαυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 77.21.926, Web: www.naval.ntua.gr
Εφαρμοσμένων Μαθ/κών & Φυσικών Επιστημών: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Ζωγράφου, Τηλ.: (210) 77.21.982-687-703-681, Web: www.mathphys.ntua.gr

 

7) Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βαλαωρίτου 18 & Αμερικής 14Α, 10437, Αθήνα
Τηλ.: (210) 36.35.625, Φαξ: (210) 36.39.873
Web: www.uion.edu.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Δεληγιώργη 55-59, 10437, Αθήνα
Τηλ.: (26610) 22.033, (210) 52.27.282, 52.46.124, 52.29.770, Φαξ: (26610) 22.033, (210) 52.27.282
Ι. Θεοτόκη, 49100, Κέρκυρα
Τηλ.: (26610) 24.995, 35.147, 35.149, 45.614, Fax: (26610) 35.197
Μέγαρο Καποδίστρια, 49100, Κέρκυρα, Τηλ.: (26610) 45.614
Τμήματα:
Ιστορίας: Ι. Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610-87330, 87329, 87313, 35147, 35149, 39190, 35194
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας: Μέγαρο Καποδίστρια, 491 00 Κέρκυρα, Τηλ. 26610-22993-4, 45614-5
Μουσικών Σπουδών
Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας: Πλατεία Ελευθερίας, Παλαιά Ανάκτορα, 491 00 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610-87418, 87406, 87423

 

8) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, 10434, Αθήνα
Τηλ.: (210) 82.03.911, 82.31.725, 82.30.940, Fax: (210) 82.26.204
Web: www.aueb.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (210) 82.03.116-218, 82.14.081, Φαξ: (210) 86.76.265
Web: www.career.aueb.gr
Τμήματα:
Οικονομικών Επιστημών: Web: www.aueb.gr/economics
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: Web: www.aueb.gr/deos
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας: Web: www.mbc.aueb.gr
Πληροφορικής: Τηλ.: (210) 82.03.314, 82.03.316, Web: www.cs.aueb.gr
Στατιστικής: Web: www.stat-athens.aueb.gr/homegr.html
Λογιστικής & Χρηματοιοκονομικής: Web: www.aislab.aueb.gr/accfin
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας: Tηλ.: (210) 82.03.129, Web: dmst.aueb.gr/

 

9) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικον/κών & Κοιν/κών Επιστημών
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 89.11.01, 84.71.74, 89.12.74, 89.12.45, 89.12.95, Φαξ: (2310) 84.45.36
Web: www.uom.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 89.12.21, 89.12.11, 89.15.71, 89.12.59, Φαξ: (2310) 89.12.60, 84.63.22, 84.45.36
Web: www.uom.gr/career
Τμήματα:
Οικονομικών Επιστημών: Τηλ.: (2310) 89.12.10
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τηλ.: (2310) 89.12.12
Διεθνών Ευρωπαϊκών & Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών: Τηλ.: (2310) 89.14.54
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: Τηλ.: (2310) 89.14.61
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Τηλ.: (2310) 89.12.18
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών: Τηλ.: (2310) 89.13.75, 89.13.76
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής: Τηλ.: (2310) 89.12.58

 

10) Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βουλγαροκτόνου 30, 11472, Αθήνα
Τηλ.: (210) 64.48.426, 64.00.193-6, 64.92.000, 64.37.129, Φαξ: (210) 64.92.099
Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος, 81100, Μυτιλήνη
Τηλ.: (22510) 36.001, Φαξ: (22510) 36.199
Web: www.aegean.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Καραντώνη 17, 81100, Μυτιλήνη
Τηλ.: (22510) 36.117-8, (210) 64.68.871, 64.31.075, Φαξ: (22510) 36.117, (210) 64.92.000, 64.48.428
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Μυτιλήνη): Καραντώνη 17, 81100, Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 29.579, 21.286, 36.000
Τμήμα Περιβάλλοντος: Καραντώνη 17, 81100, Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 36.200, 36.202, Web: www.aegean.gr/environment
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Καραντώνη 17, 81100, Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 36.300, 36.302, 36.303, Web: www.aegean.gr/social-anthropology
Τμήμα Γεωγραφίας: Καραντώνη 17, 81100, Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 36.400, 36.402, Web: www.aegean.gr/Geography
Τμήμα Κοινωνιολογίας: Λήμνου 1 & Αρχιπελάγους, 81100 Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 36.500, Web: www.aegean.gr/sociology
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας: Σαπφούς & Αρίωνος, 81100 Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 36.350, 36.352, Web: www.aegean.gr/culturaltec
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (Χίος): Μιχάλων 8, 82100, Χίος, Τηλ.: (22710) 35.011, 35.113, Web: www.chios.aegean.gr
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Μιχάλων 8, 82100, Χίος, Τηλ.: (22710) 35.100, Web: www.ba.aegean.gr
Τμήμα Nαυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών: Κοραή 2Α, 82100 Χίος, Τηλ.: (22710) 35.212, 35.215, Web: www.stt.aegean.gr
Τμήμα Mηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης: Τηλ.: (22710) 35.400, Web: www.fme.aegean.gr
Σχολή Θετικών Επιστημών (Σάμος): 83200, Καρλόβασι, Σάμος, Τηλ.: (22730) 82.010, 82.017, Web: www.math.aegean.gr
Τμήμα Mαθηματικών: Τηλ.: (22730) 82.100, 82.102
Τμήμα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων: Τηλ.: (22730) 82.017, 82.200, 82.202, Web: www.samos.aegean.gr/icsd
Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης: Τηλ.: (22730) 82.300, 82.302
Σχολή Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος): Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος, Τηλ.: (22410) 99.000, Web: www.rhodes.aegean.gr
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Τηλ.: (22410) 99.200
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών: Τηλ.: (22410) 99.100
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Τηλ.: (22410) 99.300, 99.302
Ανεξάρτητα Τμήματα:
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη): Σαπφούς 5, 81100, Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 36.800-1, Web: www.aegean.gr/marine
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Σύρος): 84100, Ερμούπολη, Σύρος, Τηλ.: (22810) 97.000, 97.100, 97.102, 79.206, (210) 64.92.050, 64.92.048, Web: www.syros.aegean.gr

 

11) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
Τηλ.: 24610-49370-1-2
Τμήματα:
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Κοζάνη): 1ο κτίριο: Καστοριάς & Φλέμινγκ, 501 00 Κοζάνη – 2ο κτίριο: Αργυροκάστρου 13, 501 00 Κοζάνη
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα): 3o Χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Θ 21, 531 00 Φλώρινα, Τηλ. 23850-28547
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα): 3o Χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Θ 21, 531 00 Φλώρινα
Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα): 3o Χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531 00 Φλώρινα, Τηλ. 23850-24752

 

12) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρυτανεία: Κτίριο Παπαστράτου, Τερμα Αργοναυτών, 38221, Βόλος
Τηλ.: (24210) 74.000, 74.502, 74.590, Φαξ: (24210) 34.873, 74.614
Web: www.uth.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Πεδίον Άρεως 38, 38334, Βόλος
Τηλ.: (24210) 74.140, 74.141, 74.440, 69.781-4 εσωτ. 233, Φαξ: (24210) 74.142, 74.387
Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου: Τέρμα Αργοναυτών, 38221, Βόλος, Τηλ.: (24210) 24.005, 28.926
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Τηλ.: (24210) 74.897, 74.782, Web: www.pre.uth.gr
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης: Τηλ.: (24210) 74.805, Web: www.ece.uth.gr
Τμήμα Eιδικής Αγωγής: Τηλ.: (24210) 74.798, 74.800, Web: www.sed.uth.gr
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Τηλ.: (24210) 74.780, 74.794, 74.795, Web: www.ha.uth.gr
Πολυτεχνική Σχολή: Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Τηλ.: (24210) 69.781-4
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτυξης: Τηλ.: (24210) 74.452, 74.453, 74.455, Web: www.prd.uth.gr
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας: Τηλ.: (24210) 74.010
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Τηλ.: (24210) 74.178, 74.139, 74.177, 74.112, Web: www.civ.uth.gr
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Τηλ.: (24210) 74.796, Web: fos.prd.uth.gr/archweb
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπ/νιών & Δικτύων: Γκλαβάνη 37 – 28ης Οκτωβρίου, 38221 Βόλος, Τηλ.: (24210) 74.966, 74.967, 74.969
Σχολή Επιστημών Υγείας: Παπακυριαζή 36 & Ασκληπιού, 41222, Λάρισα, Τηλ.: (2410) 25.99.74, 53.26.41-44
Τμήμα Ιατρικής: Παπακυριαζή 22, 41222, Λάρισα, Τηλ.: (2410) 56.50.02, 56.50.03, Web: www.med.uth.gr
Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας: Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221, Λάρισα, Τηλ.: (2410) 57.93.10, Web: www.bio.uth.gr
Τμήμα Κτηνιατρικής: Τέρμα Τρικάλων, Τ.Θ. 199, 43100 Καρδίτσα, Τηλ.: (24410) 66.000, 66.004, Web: www.vet.uth.gr
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Λάρισα): Σχολή Γεωπονικών Επιστημών:Φυτόκο, 38000 Βόλος, Τηλ.: (24210) 93.155, Web: www.agr.uth.gr
Ανεξάρτητα Τμήματα:
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: Καρυές, 42100, ΤρίκαλαΤηλ.: (24310) 47.000, 75.731-4, 47.003, Web: www.pe.uth.gr
Οικονομικών Επιστημών: Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος,Τηλ.: (24210) 74.771, 74.773, 74.776, Web: www.econ.uth.gr

 

13) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, ΤΘ. 1186, 45110, Ιωάννινα
Τηλ.: (26510) 97.111, 97.110, 97.104, 97,114, 97.487, 97.440, Φαξ: (26510) 97.028, 97.014
Web: www.uoi.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα
Τηλ.: (26510) 98.454, 98.460, 98.728, 98.342, 98.728, 98.683, 42.542, Φαξ: (26510) 98.686, 98.729, 44.836, 42.542
Web: career.admin.uoi.gr
Σχολή Θετικών Επιστημών: Δόμπολη 30, 45110, Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.190, 97.175
Τμήμα Μαθηματικών: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.190, 97.191
Τμήμα Φυσικής: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.192, 97.193, Web: www.physics.uoi.gr
Τμήμα Χημείας: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.194
Τμήμα Πληροφορικής: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.196, 98.817, 98.813, Web: www.cs.uoi.gr
Σχολή Επιστημών Αγωγής: Δόμπολη 30, 45110, Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 43.826, 40.552, 43.723
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.187, 97.457, 97.454
Φιλοσοφική Σχολή: Δόμπολη 30, 45110, Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.176
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.450, 97.185
Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας:
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.202, 97.103, 97.210, 97.213, Web: www.materials.uoi.gr
Ανεξάρτητα Τμήματα:
Τμήμα Ιατρικής: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 1186, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.198, 97.199
Οικονομικών Επιστημών: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.496, 97.499, Web: www.econ.uoi.gr
Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης: Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα, Τηλ.: (26510) 97.203, 97.117, 97.274, 97.281
Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων: Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, Τηλ.: (26410) 39.519, 39.512, 39.520
Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων: Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, Τηλ.: (26410) 39.508, 39.507, 39.509
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)

 

14) Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη, 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: (2810) 39.32.10, (28310) 77.000, 77.900
Web: www.uch.gr
Λ. Κνωσσού, Τ.Θ. 2208, 71409, Ηράκλειο
Τηλ.: (2810) 39.30.00
Γραφείο Διασύνδεσης:
Σχολή Θετικών Επιστημών, ΤΘ 2208, 71005, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: (2810) 39.33.70, 39.33.61, (28310) 77.726
Σχολή Θετικών Επιστημών: Αμπελόκηποι, 71409, Ηράκλειο, Τηλ.: (2810) 23.50.14, 23.25.51, 23.40.10
Tμήμα Βιολογίας: Πανεπιστημιούπολη,Βασιλικά Βουτών, Τ.Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: (2810) 39.44.01, 39.44.00, 39.44.02, 39.40.25, Web: www.biology.uoc.gr
Tμήμα Φυσικής: Πανεπιστημιούπολη,Βασιλικά Βουτών, Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: (2810) 39.43.00, 39.42.00, 39.41.00, Web: www.physics.uoc.gr
Tμήμα Χημείας: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 1470, 71409 Ηράκλειο Κρήτης, Web: www.chemistry.uoc.gr
Tμήμα Mαθηματικών: Πανεπιστημιούπολη,Λ. Κνωσσού, 71409 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: (2810) 39.38.01, 39.38.07,  Web: www.math.uch.gr
Tμήμα Eπιστήμης Υπολογιστών: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: (2810) 39.35.00, Web: www.csd.uch.gr
Tμήμα Eφαρμοσμένων Μαθηματικών: Πανεπιστημιούπολη,Λ. Κνωσσού, Αμπελόκηποι, 71409 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: (2810) 39.37.00, 39.37.03, Web: www.tem.uoc.gr
Tμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: Πανεπιστημιούπολη,Τ.Θ.: 2208, 71003 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: (2810) 39.43.18, 39.43.19,  Web: www.materials.uoc.gr
Σχολή Επιστημών Υγείας: Αμπελόκηποι, 71409, Ηράκλειο, Τηλ.: (2810) 23.21.56, 26.19.72
Φιλοσοφική Σχολή: Περιβόλια Ρεθύμνου, 74100, Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 27.809, 20.017, 23.683
Tμήμα Φιλολογίας: Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 77.300, 77.301, 77.303,  Web: www.philology.uoc.gr
Tμήμα Φιλοσοφίας & Κοινωνικών Σπουδών: Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 77.215, 77.216, 77.303
Tμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας: Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 24.070, 54.015
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: Περιβόλια Ρεθύμνου, 74100, Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 20.014-15
Tμήμα Κοινωνιολογίας: Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 77.466, 77.465
Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 77.450
Σχολή Επιστημών Αγωγής: Περιβόλια Ρεθύμνου, 74100, Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 27.809, 27.935, 24.067, Web: www.edc.uoc.gr

 

15) Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, 26500, Ρίο, Πάτρα
Τηλ.: (2610) 99.18.22, Φαξ: (2610) 99.17.11
Web: www.upatras.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Πανεπιστημιούπολη, 26500, Ρίο, Πάτρα
Τηλ.: (2610) 99.62.20, 99.77.72, Φαξ: (2610) 99.62.21, 99.77.40
Web: cais.admin.upatras.gr
Σχολή Επιστημών Υγείας: Πανεπιστημιούπολη, 26100, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.29.42, 99.30.32
Tμήμα Ιατρικής: Πανεπιστημιούπολη,Ιπποκράτους – Ασκληπιού, 26100, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.75.50, Web: www.med.upatras.gr
Tμήμα Φαρμακευτικής: Πανεπιστημιούπολη,Μ. Ανδρόνικου, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.75.37, Web: www.pharmacy.upatras.gr
Σχολή Θετικών Επιστημών: Πανεπιστημιούπολη, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.74.71, 99.72.21, 99.72.01
Tμήμα Βιολογίας: Πανεπιστημιούπολη,Αριστοτέλους, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.74.93, 99.76.05, 99.75.38, Web: www.biology.upatras.gr
Tμήμα Χημείας: Πανεπιστημιούπολη,Δημοκρίτου, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.17.24, 99.71.01,  Web: www.chemistry.upatras.gr
Tμήμα Γεωλογίας: Πανεπιστημιούπολη,Αριστοτέλους, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.77.66,  Web: www.geology.upatras.gr
Tμήμα Μαθηματικών: Πανεπιστημιούπολη,Αριστοτέλους, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.72.39, Web: www.math.upatras.gr
Tμήμα Φυσικής: Πανεπιστημιούπολη,Δημοκρίτου, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.74.71, Web: www.physics.upatras.gr
Tμήμα Επιστήμης των Υλικών: Πανεπιστημιούπολη, 26110, ΠάτραΤηλ.: (2610) 99.63.58,  Web: www.matersci.upatras.gr
Πολυτεχνική Σχολή: Πανεπιστημιούπολη, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.76.43, 99.71.72
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Τεχνολογίας Η/Υ: Πανεπιστημιούπολη,Ερατοσθένους, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.73.08, 99.72.80,  Web: www.ee.upatras.gr
Tμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής: Πανεπιστημιούπολη,Πυθαγόρα, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.76.42, 99.75.85, 99.75.86, 99.72.20, Web: www.ceid.upatras.gr
Tμήμα Mηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κών: Πανεπιστημιούπολη,Ερατοσθένους, 26500, ΠάτραΤηλ.: (2610) 99.71.92,  Web: www.mech.upatras.gr
Tμήμα Πολιτικών Μηχ/κών: Πανεπιστημιούπολη,Ευπαλίνου, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.76.43,  Web: www.civil.upatras.gr
Tμήμα Χημικών Μηχ/κών: Πανεπιστημιούπολη,Καραθεοδωρή, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.75.80, 99.34.66,  Web: www.chemeng.upatras.gr
Tμήμα Mηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κών: Πανεπιστημιούπολη, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.63.57, 99.61.74,  Web: www.arch.upatras.gr
Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών: Πανεπιστημιούπολη, 26110, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.76.28, 99.75.44
Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Πανεπιστημιούπολη,Αρχιμήδους, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.70.28, Web: www.elemedu.upatras.gr
Παιδαγωγικό Tμήμα Νηπιαγωγών: Πανεπιστημιούπολη,Ανδρονίκου, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.76.45
Tμήμα Θεατρικών Σπουδών: Πανεπιστημιούπολη,Οδυσσέα Ελύτη, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.72.10
Tμήμα Φιλολογίας: Πανεπιστημιούπολη,Οδυσσέα Ελύτη, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.61.95
Tμήμα Φιλοσοφίας: Πανεπιστημιούπολη, 26500, Πάτρα, Web: www.philosophy.upatras.gr
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης:
Tμήμα Οικονομικών Επιστημών: Πανεπιστημιούπολη,Οδυσσέα Ελύτη, 26500, Πάτρα, Τηλ.: (2610) 99.62.70, 99.62.64, Web: www.econ.upatras.gr

 

16) Πανεπιστήμιο Πειραιά
Κουντουριώτου 98-100, 18532, Πειραιάς.
Καραολή – Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς
Τηλ.: (210) 41.37.186, 41.33.436, 41.42.000, Φαξ: (210) 41.42.328
Web: www.unipi.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Καραολή – Δημητρίου 40, 18532, Πειραιάς
Τηλ.:(210) 41.42.562, 41.42.565, 42.26.269, Φαξ: (210) 41.42.569, 42.26.268

 

17) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερ. Σταυρού 28, 22100, Τρίπολη, τηλ. 2710-222980
Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, τηλ. 2710-221249, 230000, Φαξ: 2710-230005
Web: www.upelop.gr

 

18) Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
Σωρανού του Εφεσίου 4, 351 00 Λαμία
Τηλ.: 210-6597111

 

19) Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
Λ. Συγγρού 136, 17671, Αθήνα
Τηλ.: (210) 92.20.100, 92.23.227, Φαξ: (210) 92.23.690
Web: www.panteion.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (210) 92.01.097-9, 92.48.761, 92.01.507, Φαξ: (210) 92.01.500, 92.20.051
Web: www.panteion.gr/gr/ipiresies/diasindesis
Τμήματα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας: Τηλ.: (210) 92.01.043
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: Τηλ.: (210) 92.01.042
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Τηλ.: (210) 92.01.067, 92.01.066
Τμήμα Κοινωνιολογίας: Τηλ.: (210) 92.01.075, 92.15.615
Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Τηλ.: (210) 92.29.312
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Τηλ.: (210) 92.01.037
Τμήμα Ψυχολογίας: Τηλ.: (210) 92.01.057, 92.01.421, 92.01.056, 92.01.422, 92.01.056

 

20) Πολυτεχνείο Κρήτης
Ελευθερίου Βενιζέλου 34, 73100, Χανιά
Τηλ.: (28210) 41.925, 41.928, 41.930, 28.400-4, 28.410, Φαξ: (28210) 28.417
Web: www.tuc.gr
Web: www.ergasya.tuc.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Πολυτεχνειούπολη – Ακρωτήρι, 73100, Χανίων
Τηλ.: (28210) 37.330-2, 37.238, Φαξ: (28210) 37.331, 37.238
Web: www.career.tuc.gr
Τμήματα:
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών: Πολυτεχνειούπολη – Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, Τηλ.: (28210) 37.217,  Web: www.ece.tuc.gr
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων: Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Τηλ.: (28210) 37.457, 37.445, 64.802, Web: www.mred.tuc.gr
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης: Πολυτεχνειούπολη – Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, Τηλ.: (28210) 37.305, 37.255, Web: www.dpem.tuc.gr
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Πολυτεχνειούπολη – Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, Τηλ.: (28210) 37.474

 

21) Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας
Ελ. Βενιζέλου 70,17671, Καλλιθέα
Τηλ.: (210) 95.77.051-5, Φαξ: (210) 95.77.050
Web: www.hua.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (210) 95.77.051 εσωτ. 126, Φαξ: (210) 95.77.050
Τμήματα:
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας: Τηλ.: (210) 95.49.100, 95.49.114
Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφής: Τηλ.: (210) 95.49.111
Τμήμα Γεωγραφίας: Τηλ.: (210) 95.49.151, 95.49.15

2) Διευθύνσεις ΤΕΙ & Α.Σ.Π.Τ.Ε.

1) ΤΕΙ Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνα & Δημητσάνας, 12210, Αιγάλεω
Τηλ.: (210) 59.09.002-4, 59.09.015-17, 59.11.512-4, 53.85.100, Φαξ: (210) 59.11.590
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (210) 59.14.656, 53.85.151, Φαξ: (210) 59.14.656, 59.10.624
Σχολές:
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: Τηλ.: (210) 59.07.895, 53.14.878, 53.85.200, 53.85.201 εσωτ. 200, 201, 210
Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών: Τηλ.: (210) 59.07.896, 53.85.400, 53.85.401 εσωτ. 400, 401
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοιας: Τηλ.: (210) 53.85.600-1-2 εσωτ. 600, 601, 602
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Τηλ.: (210) 53.85.301, 53.85.381 εσωτ. 301, 385
Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής: Τηλ.: (210) 59.07.897, 53.85.500, 53.85.501 εσωτ. 500, 501, 503

 

2) ΤΕΙ Δράμας
Προάστιο, 66100, Δράμα
Τηλ.: (25210) 37.707, 33.308, 39.959, Φαξ: (25210) 34.743
Το ΤΕΙ Δράμας είναι Παράρτημα του ΤΕΙ Καβάλας.

 

3) ΤΕΙ Ηπείρου
Έδρα Άρτα
Κτίριο Διοίκησης – Γέφυρα Αράχθου, 47100, Άρτα
Τηλ.: (26810) 79.223-4, 76.401-3, Φαξ: (26810) 76.404-5
Web: www.teiep.gr
Γραφεία Διασύνδεσης:
Άρτα
ΣΤΕΓ Κωστακιοί Άρτας, Τ.Θ. 110, 47100, Άρτα
Εγκαταστάσεις Ζωϊκής Παραγωγής Κτίριο Δ’
Τηλ.: (26810) 26.880, 26.825, Φαξ: (26810) 76.404-5
Web: career.teiep.gr
Ιωάννινα
4ο Χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Θ.110, 45500 Ιωάννινα
Τηλ.: (26510) 67.610, 45.331, Φαξ: (26510) 67.610, 45.453
Web: career.teiep.gr
Παραρτήματα:
Παράρτημα Ιωαννίνων (ΤΕΙ Ιωαννίνων)
Παράρτημα Ηγουμενίτσας (ΤΕΙ Ηγουμενίτσας)
Παράρτημα Πρέβεζας: Λεωφ. Ιωαννίνων 210, 48100, Πρέβεζα, Τηλ.: (26820) 25.531
Παράρτημα Αργοστoλίου Κεφαλληνίας: Πρακτική Γεωργική Σχολή Παναγή Βαλλιάνου, 28100, Αργοστόλι, Τηλ.: (26710) 27.101
Παράρτημα Ληξουρίου Κεφαλληνίας: Σ. Τυπάλδου, 28200, Ληξούρι, Τηλ.: (26710) 92.855
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας:
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: Κωστακιοί Άρτας, 47100, Άρτα, Τηλ.: (26810) 79.223
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής: Κωστακιοί Άρτας, 47100, Άρτα, Τηλ.: (26810) 72.628
Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Κωστακιοί Άρτας, 47100, Άρτα, Τηλ.: (26810) 77.291
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας:
Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης: Κωστακιοί Άρτας, 47100, Άρτα, Τηλ.: (26810) 26.825
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΤΕΙ Ιωαννίνων)

 

4) ΤΕΙ Ηγουμενίτσας
Ειρήνης & Φιλίας 1, ΤΘ 152, 46100, Ηγουμενίτσα
Τηλ.: (26650) 28.130, 24.347, 22.328, 26.973, Φαξ: (26650) 22.328, 28.131, 26.183
Το ΤΕΙ Ηγουμενίτσας είναι Παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου.

 

5) ΤΕΙ Ηρακλείου
Τ.Θ. 140 Σταυρωμένος, 71500, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: (2810) 25.06.11-3, 37.91.00, Φαξ: (2810) 25.05.48
Web: www.teiher.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τ.Θ. 140 Σταυρωμένος, 71500, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: (2810) 37.98.57, 37.93.35-7, 37.99.80, Φαξ: (2810) 31.92.81
Web: www.career.teiher.gr
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: Τηλ.: (2810) 37.94.10
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Τηλ.: (2810) 37.95.10
Tμήμα Νοσηλευτικής: Τηλ.: (2810) 37.95.35, 37.95.38, 37.95.11
Tμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Τηλ.: (2810) 37.95.12, 37.95.36
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: Τηλ.: (2810) 37.96.10
Tμήμα Λογιστικής: Τηλ.: (2810) 37.96.12, 37.96.25, 37.96.41, 37.96.51
Tμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων: Τηλ.: (2810) 37.96.11, 37.96.28, 37.96.48, 37.96.57
Tμήμα Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Εκμεταλλεύσεων: Τηλ.: (2810) 37.96.13, 37.96.40, 37.96.06
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών:
Tμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων: Τηλ.: (2810) 37.97.16,  Web: www.epp.teiher.gr
Tμήμα Ηλεκτρολογίας: Τηλ.: (2810) 25.41.03 εσωτ. 248, 236, 215
Τμήμα Μηχανολογίας: Τηλ.: (2810) 37.97.18
Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων: Τηλ.: (2810) 25.41.03 εσωτ. 237
Παραρτήματα:
Παράρτημα Χανίων (ΤΕΙ Χανίων): Ρωμανού 3, 73133, Χανιά, Τηλ.: (28210) 23.000, Web: www.chania.teiher.gr
Τμήμα Ηλεκτρονικής: Τηλ.: (28210) 23.008, 23.006
Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος: Τηλ.: (28210) 23.005, 23.010, 23.057
Παράρτημα Ρεθύμνου: Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής: Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια, 74100, Ρέθυμνο, Τηλ.: (28310) 23.747
Παράρτημα Λασιθίου: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής: Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας: Ιωάννου Κονδυλάκη 46, 72300, Σητεία Κρήτης, Τηλ.: (28430) 29.490,  Web: www.dd.teiher.gr

 

6) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 14561, 54101 – Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 79.11.10, 79.11.11, 79.11.12, 79.11.20
Web: www.teithe.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (2310) 79.14.80-1, 79.55.05-6, Φαξ: (2310) 79.14.82, 79.12.94
Web: www.career.teithe.gr
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: Τηλ.: (2310) 79.11.81
Tμήμα Βιβλιοθηκονομίας: Τηλ.: (2310) 79.11.86, Web: www.libd.teithe.gr
Tμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης: Τηλ.: (2310) 79.11.87, 79.11.88, Web: www.mkt.teithe.gr
Tμήμα Λογιστικής: Τηλ.: (2310) 79.11.92, Web: www.acc.teithe.gr
Tμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων: Τηλ.: (2310) 79.11.84,  Web: www.tour.teithe.gr
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Τηλ.: (2310) 79.14.84
Tμήμα Αισθητικής: Τηλ.: (2310) 79.11.71, Web: www.cosm.teithe.gr
Tμήμα Βρεφονηπιοκομίας: Τηλ.: (2310) 79.15.22
Tμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων: Τηλ.: (2310) 79.15.12
Tμήμα Μαιευτικής: Τηλ.: (2310) 79.15.21
Tμήμα Νοσηλευτικής: Τηλ.: (2310) 79.15.00, Web: www.nurse.teithe.gr
Tμήμα Φυσικοθεραπείας: Τηλ.: (2310) 79.11.65
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: Τηλ.: (2310) 79.13.21
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: Τηλ.: (2310) 79.13.23, Web: www.cp.teithe.gr
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής: Τηλ.: (2310) 79.13.25, Web: www.ap.teithe.gr
Τμήμα Γεωργικών Εκμετ/σεων: Τηλ.: (2310) 79.13.27, Web: www.farm.teithe.gr
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Τηλ.: (2310) 79.13.51
Τμήμα Ηλεκτρονικής: Τηλ.: (2310) 79.16.21, 85.50.38, Web: www.el.teithe.gr
Τμήμα Πληροφορικής: Τηλ.: (2310) 79.12.60, 79.14.27, Web: www.it.teithe.gr
Τμήμα Αυτοματισμού: Τηλ.: (2310) 79.12.56, Web: ourania.autom.teithe.gr
Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής: Τηλ.: (2310) 79.12.52,  Web: www.cie.teithe.gr
Τμήμα Οχημάτων: Τηλ.: (2310) 79.12.54, 79.12.60,  Web: www.vt.teithe.gr
Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής: Τηλ.: (2310) 79.13.61
Τμήμα Διατροφής: Τηλ.: (2310) 79.13.62,  Web: www.nutr.teithe.gr
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων: Τηλ.: (2310) 79.13.69,  Web: www.food.teithe.gr
Παράρτημα Κιλκίς(Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων): Γ. Αργυρίου 16, Κτίρια ΟΑΕΔ, Κιλκίς, Τηλ.: (23410) 29.878, 29.866
Παράρτημα Νέων Μουδανιών(Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών): Ν. Μιλτιάδη 1 – Τ.Θ. 157 – 63200, Ν. Μουδανιά, Τηλ.: (23730) 26.448-9,  Web: www.aqua.teithe.gr

 

7) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Web: www.teiion.gr
Διοικούσα Επιτροπή:
Γραφείο Αργοστολίου: Διεύθυνση: Διαδόχου Κων/νου 70, 281 00 Αργοστόλι, Τηλ.: 26710-25820
Γραφείο Αθηνών: Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 56, 117 42 Αθήνα, Τηλ.: 210-9228090
Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας (Αργοστόλι): Τέρμα Λεωφ. Βεργωτή, 281 00 Αργοστόλι, Τηλ.: 26710-27101,3
Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι): Στυλιανού Τυπάλδου, 282 00 Ληξούρι,  Τηλ.:26710-92855
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία (Λευκάδα): Γολέμη 5-7, 311 00 Λευκάδα, Τηλ.: 26450-21700,6
Τμήμα Οικολογίας Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος): Πλατεία Κάλβου, 291 00 Ζάκυνθος, Τηλ.: 26950-24940-9

 

8) ΤΕΙ Ιωαννίνων
4ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών, 45500, Ιωάννινα
Τηλ.: (26510) 38.667, 31.512, 45.331, Φαξ: (26510) 45.453
Web: www.ioa.teiep.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
4ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών, 45500, Ιωάννινα
Τηλ.: (26510) 67.610, 45.331, Φαξ: (26510) 67.610, 45.453
Web: career.teiep.gr
Το ΤΕΙ Ιωαννίνων είναι Παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου.

 

9) ΤΕΙ Καβάλας
Εθνικής Αντίστασης 8Γ, 65403, Αγ. Λουκάς Τ.Θ. 1194, 65404, Καβάλα
Τηλ.: (2510) 46.21.00, 46.23.73, 83.48.48, 83.48.49, 24.07.77, Φαξ: (2510) 24.06.44
Web: www.teikav.edu.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (2510) 24.03.14, 24.03.78, Φαξ: (2510) 24.03.15, 24.03.78
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: Τηλ.: (2510) 46.21.85
Τμήμα Λογιστικής: Τηλ.: (2510) 46.21.87
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τηλ.: (2510) 46.21.89, 46.21.90
Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών: Τηλ.: (2510) 46.23.10 – 11 – 12
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Τηλ.: (2510) 46.21.47
Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Τηλ.: (2510) 46.21.41, 46.21.42
Τμήμα Μηχανολογίας: Τηλ.: (2510) 46.21.43
Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου: Τηλ.: (2510) 46.21.46
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής: Τηλ.: (2510) 46.23.41
Παράρτημα Δράμας (TEI Δράμας)Τμήμα Δασοπονίας: Τηλ.: (25210) 37.707, 33.308, 37.355, 31.959

 

10) ΤΕΙ Καλαμάτας
Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 24100, Καλαμάτα
Τηλ.: (27210) 69.589, 69.592, 45.100, 45.134, 45.123, 45.120, Φαξ: (27210) 69.047, 45.200
Web: www.teikal.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (27210) 69.393, 45.171, 45.172, Φαξ: (27210) 69.139
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας: Τηλ.: (27210) 45.100, 45.143
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Τηλ.: (27210) 45.100, 45.123

 

11) ΤΕΙ Καρδίτσας
Τέρμα Τρικάλων, 43100, Καρδίτσα. Τέρμα Μαυρομιχάλη, 43100, Καρδίτσα.
Τηλ.: (24410) 71.752, 25.226, 75.230, 44.230, Φαξ: (24410) 71.753
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Τμήμα Δασοπονίας: Τηλ.: (24410) 41.497
Τμήμα Σχεδιασμού – Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου: Τηλ.: (24410) 28.499
Το ΤΕΙ Καρδίτσας είναι Παράρτημα του ΤΕΙ Λάρισας.

 

12) ΤΕΙ Καρπενησίου
Τηλ.: (22370) 23.282, 25.063
Το ΤΕΙ Καρπενησίου είναι Παράρτημα του ΤΕΙ Λαμίας.

 

13) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα, 50100, Κοζάνη
Τηλ.: (24610) 40.161-2-3-4, Φαξ: (24610) 39.682
Web: www.teikoz.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (24610) 40.161-5/ 248, Φαξ: (24610) 28.311
Παράρτημα Καστοριάς
Περιοχή Φούρκα, Τ.Θ. 30, 52100, Καστοριά
Τηλ.: (24670) 87.060-2, Φαξ: (24670) 87.063

 

14) ΤΕΙ Λαμίας
3ο χλμ. Π.Ε.Ο. (Παλαιάς Εθνικής Οδού) Λαμίας – Αθηνών, 35100, Λαμία
Τηλ.: (22310) 48.011-8, Φαξ: (22310) 33.945
Web: www.teilam.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (22310) 52.640, Φαξ: (22310) 52.640, 33.945
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Τηλ.: (22310) 47.140
Τμήμα Ηλεκτρονικής: Τηλ.: (22310) 33.946
Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Τηλ.: (22310) 48.024
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας:
Τμήμα Νοσηλευτικής: Τηλ.: (22310) 33.947
Τμήμα Φυσικοθεραπείας: Τηλ.: (22310) 48.025
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας: Αθανασίου Γκελεστάθη 13, 33100, Άμφισσα, Τηλ.: (22650) 72.268
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -Τμήμα Δασοπονίας (ΤΕΙ Καρπενησίου): Τηλ.: (22370) 25.063, 23.282

 

15) ΤΕΙ Λάρισας
Τηλ.: (2410) 68.42.03, 61.10.61-72, 68.42.00-72, Φαξ: (2410) 61.08.03, 61.31.47
Web: www.teilar.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (2410) 68.44.18, 61.80.98, 61.10.61-72, Φαξ: (2410) 61.19.95
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: Τηλ.: (2410) 68.42.04, Web: www.sdo.teilar.gr
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τηλ.: (2410) 68.42.35, 68.42.41, 61.10.62 εσωτ.235
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων: Τηλ.: (2410) 68.42.32
Τμήμα Λογιστικής: Τηλ.: (2410) 68.43.97, 61.10.62 εσωτ. 231
Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων: Τηλ.: (2410) 68.42.37, 68.42.41, 61.10.62 εσωτ.235
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Τηλ.: (2410) 68.42.05
Τμήμα Iατρικών Εργαστηρίων: Τηλ.: (2410) 68.42.54
Τμήμα Νοσηλευτικής: Τηλ.: (2410) 68.42.32
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: Τηλ.: (2410) 68.42.06
Τμήμα Δασοπονίας (ΤΕΙ Καρδίτσας): Τηλ.: (24410) 41.497
Τμήμα Σχεδιασμού – Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ Καρδίτσας): Τηλ.: (24410) 28.499
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: Τηλ.: (2410) 68.42.73
Τμήμα Γεωργικών Μηχανών & Αδρεύσεων: Τηλ.: (2410) 68.42.75
Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής: Τηλ.: (2410) 68.42.92
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Τηλ.: (2410) 68.42.07
Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Τηλ.: (2410) 68.43.03
Τμήμα Μηχανολογίας: Τηλ.: (2410) 68.43.04
Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής: Τηλ.: (2410) 68.43.87
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Παράρτημα Καρδίτσας (TΕΙ Καρδίτσας)

 

16) ΤΕΙ Μεσολογγίου
Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι
Τηλ.: (26310) 58.200, 58.362-3, 58.220, 26.121-4, Φαξ: (26310) 26.126, 25.277
Web: www.teimes.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (26310) 24.408, 58.276, Φαξ: (26310) 24.408, 58.277
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: Τηλ.: (26310) 58.258, 58.245
Τμήμα Λογιστικής: Τηλ.: (26310) 58.240, 58.244
Τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Εκμεταλλεύσεων: Τηλ.: (26310) 58.243, 58.222
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & Οικονομία: Τηλ.: (26310) 58.354, 58.241
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: Τηλ.: (26310) 58.257, 58.207
Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας: Τηλ.: (26310) 58.250, 58.207
Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργιών & Ανθοκομίας: Τηλ.: (26310) 58.207, 58.209
Τμήμα Γεωργικών Μηχανών & Αδρεύσεων: Τηλ.: (26310) 58.248, 58.286

 

17) ΤΕΙ Πάτρας
Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334, Πάτρα
Τηλ.: (2610) 32.50.01, 32.18.81, 31.91.75, Φαξ: (2610) 31.37.76
Web: www.teipat.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Θεοτοκοπούλου 5, Κουκούλι, 26334, Πάτρα
Τηλ.: (2610) 31.71.10, 31.89.27, Φαξ: (2610) 31.89.27
Web: www.career.gr
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τηλ.: (2610) 31.91.23
Τμήμα Λογιστικής: Τηλ.: (2610) 31.92.45
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων: Τηλ.: (2610) 31.92.40
Τμήμα Επιχ/κού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων: Τηλ.: (2610) 31.92.53
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Τηλ.: (2610) 31.91.36
Τμήμα Νοσηλευτικής: Τηλ.: (2610) 31.92.13
Τμήμα Λογοθεραπείας: Τηλ.: (2610) 31.91.75
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Τηλ.: (2610) 31.92.20
Τμήμα Μηχανολογίας: Τηλ.: (2610) 31.92.14
Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής: Τηλ.: (2610) 31.92.00
Τμήμα Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων: Τηλ.: (2610) 31.91.01

 

18) ΤΕΙ Πειραιά
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
Τηλ.: (210) 53.81.100, 53.81.114, 53.81.004, 53.81.113, Φαξ: (210) 54.50.962, 53.90.801
Web: www.teipir.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (210) 56.91.405, 53.81.294-6, 53.81.287, Φαξ: (210) 56.91.705, 53.91.705
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω, Τηλ.: (210) 56.23.851, 53.81.212, 54.50.951, 54.51.125
Τμήμα Αυτοματισμού: Τηλ.: (210) 53.81.219
Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων: Τηλ.: (210) 53.81.215
Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Τηλ.: (210) 53.81.221
Τμήμα Ηλεκτρονικής: Τηλ.: (210) 53.81.226, 53.81.225
Τμήμα Συστημάτων Η/Υ: Τηλ.: (210) 53.81.110
Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας: Τηλ.: (210) 53.81.216
Τμήμα Μηχανολογίας: Τηλ.: (210) 53.81.227
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: Τηλ.: (210) 54.51.127, 53.81.146
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τηλ.: (210) 53.81.144, 53.81.151, 53.81.101
Τμήμα Λογιστικής: Τηλ.: (210) 53.81.125, 53.81.218

 

19) ΤΕΙ Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες
Τηλ.: (23210) 20.525, 63.058, 45.525, 45.050, 45.608, 46.522, 45.494, 49.244, 49.252, Φαξ: (23210) 46.556
Web: www.teiser.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (23210) 37.744, 49.228, Φαξ: (23210) 37.748
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τηλ.: (23210) 49.135
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών: Τηλ.: (23210) 49.118, 49.128

 

20) ΤΕΙ Φλώρινας
Τέρμα Κοντοπούλου, (Παλιά Γεωργική Σχολή), 53100, Φλώρινα
Τηλ.: (23850) 25.528, 23.302, 29.997, 25.292, Φαξ: (23850) 46.630
Web: www.teikoz.gr
Το ΤΕΙ Φλώρινας είναι Παράρτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

21) ΤΕΙ Χαλκίδας
34400, Ψαχνά Ευβοίας
Τηλ.: (22280) 99.500, 99.536, 99.528, Φαξ: (22280) 23.766
Web: www.teihal.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Ψαχνά Ευβοίας, 34100, Χαλκίδα
Τηλ.: (22280) 99.526-7, Φαξ: (22280) 99.502
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: Τηλ.: (22280) 99.512
Τμήμα Λογιστικής: Τηλ.: (22280) 99.513
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τηλ.: (22280) 99.514
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Τηλ.: (22280) 99.523
Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Τηλ.: (22280) 99.524, Web: www.ee.teihal.gr
Τμήμα Μηχανολογίας: Τηλ.: (22280) 99.525

 

22) ΤΕΙ Χανίων
Παρθενίου Κελαΐδη 24, 73136, Χανιά
Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133, Χανιά
Τηλ.: (28210) 23.000, 28.188-9, 99.188, Φαξ: (28210) 23.003, 28.190
Web: www.chania.teiher.gr
Γραφείο Διασύνδεσης:
Τηλ.: (28210) 23.053
Web: www.career.teiher.gr
Τμήμα Ηλεκτρονικής: Τηλ.: (28210) 23.008, 23.006
Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων: Τηλ.: (28210) 23.005, 23.010
Τμήμα Tηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ: Τηλ.: (28210) 23.057
Το ΤΕΙ Χανίων είναι Παράρτημα του ΤΕΙ Ηρακλείου

 

23) Α.Σ.Π. & Τ.Ε Αθήνας
14121, Ν. Ηράκλειο, (Σταθμός “ΕΙΡΗΝΗ’’ ΗΣΑΠ)
Τηλ.: (210) 28.96.700, 28.23.246, 28.45.300
Γραφείο Διασύνδεσης:
Κτήμα Μακρυκώστα, 14121, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα
Τηλ.: (210) 28.96.763, Φαξ: (210) 28.96.763, 28.21.094

 

24) Α.Σ.Π. & Τ.Ε Θεσσαλονίκης
Αλ. Παπαναστασίου 13, 54639, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 84.27.67, Φαξ: (2310) 86.42.50

 

25) Α.Σ.Π. & Τ.Ε Πάτρας
Ανθεμίου 2 & Κ. Παλαμά, 26442, Πάτρα
Τηλ.: (2610) 43.36.64, Φαξ: (2610) 43.35.44

 

26) Α.Σ.Π. & Τ.Ε Ηρακλείου
40ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Γ. Μαράντη, Γιόφυρος, 71304, Ηράκλειο
Τηλ.: (2810) 26.18.56, Φαξ: (2810) 31.95.84

 

27) Α.Σ.Π. & Τ.Ε Ιωαννίνων
Λυκείου Ανατολής, Ράχη – Σάμη, 45500, Ιωάννινα
Τηλ.: (26510) 98.654, 68.284, Φαξ: (26510) 95.803

 

28) Α.Σ.Π. & Τ.Ε Βόλου
Γαλλίας & Δεληγιώργη, 38222, Βόλος
Τηλ.: (24210) 38.161, Φαξ: (24210) 38.160

3) Διευθύνσεις Στρατιωτικών-Αστυνομικών Σχολών

Διευθύνσεις Στρατιωτικών-Αστυνομικών Σχολών
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Πλήθωνος Γεμιστού 2, 54638 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 21.69.41, 21.65.46, 21.69.55, 21.69.48, 24.63.90
Web: www.ssas.gr
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
Βάρη Αττικής, 16673, Βάρη
Τηλ.: (210) 89.04.000, 89.70.216, 89.70.219, 96.55.526, 96.55.542
Web: www.sse.gr
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ, 16201, Βύρωνας
Τηλ.: (210) 76.54.793, 76.57.563, 76.75.614, 76.75.609, 76.75.635
Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.)
Τατόι – Αεροδρόμιο Δεκελείας
Τηλ.: (210) 80.74.734, 24.66.694, 81.91.722-3, 81.91.432-3
Web: www.hafa.gr
Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.)
Αεροδρόμιο Δεκελείας, Τατόι Αττικής
Τηλ.: (210) 24.44.108
Σχολή Μόνιμων Ραδιοναυτίλων
Κ.Ε.ΠΑΛ., Σκαραμαγκάς
Τηλ.: (210) 55.74.980, 55.70.926
Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)
42100, Τρίκαλα
Τηλ.: (24310) 23.950, 23.951
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
Τέρμα Χατζηκυριακού, 18539, Πειραιάς
Τηλ.: (210) 45.81.301-2, 45.81.337, 45.37.959, 45.12.701-5
Web: www.hna.gr
Σχολή Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας Διοικητικών (ΣΥΔ)
Αεροδρόμιο Σέδες, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 41.10.01-3
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)
Δεκέλεια (Τατόι), ΠΤΕ, ΤΓΑ 1010, Τατόι Αττικής
Τηλ.: (210) 80.12.491
Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Σκαραμαγκάς Αττικής
Τηλ.: (210) 55.31.737, (210) 55.31.744
Αστυνομική Ακαδημία
Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Π. Κανελλοπούλου 4, Γουδί, Γραφείο 5
Τηλ.: (210) 69.80.910
Πυροσβεστική Ακαδημία
Μάτσα 9, 14510, Κάτω Κηφισιά
Τηλ.: (210) 80.74.563, 80.74.524, 80.74.502

4) Διευθύνσεις Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Διευθύνσεις Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
Σχολή Πλοιάρχων : 
Ασπρόπυργος, Τηλ.: (210) 55.74.171-3
Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Τηλ.: (26710) 28.608
Κύμη Ευβοίας, Τηλ.: (22220) 22.602
Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: (23920) 31.222, 31.280
Οινούσες, Τηλ.: (22710) 55.209
Πρέβεζα, Τηλ.: (26820) 22.095, 22.097
Ερμούπολη Σύρου, Τηλ.: (22810) 80.222
Ύδρα, Τηλ.: (22980) 52.208
Βλητές Σούδας, Χανιά, Κρήτη, Τηλ.: (28210) 89.356
Σχολή Μηχανικών :
Ασπρόπυργος, Τηλ.: (210) 55.74.171-3
Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: (23920) 31.222, 31.280
Βλητές Σούδας, Χανιά, Κρήτη, Τηλ.: (28210) 89.356
Χίος, Τηλ.: (22710) 44.255

5) Διευθύνσεις Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Σχολών

Διευθύνσεις Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Σχολών
Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών :
Θεμιστοκλέους και Χρυσαλλίδος 38, Νέα Κηφισιά
Τηλ.: (210) 80.70.686, 80.70.088
Web: aesa.sch.gr
Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης :
Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου Θεσσαλονίκης
Τηλ.: (2310) 39.77.00, 39.77.31
Web: www.oipp.gr
Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Βέλλας – Ιωαννίνων, Ιωάννινα :
Τηλ.: (26530) 41.281
Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης :
Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: (2810) 23.21.93
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s