Σχολές 3ου επιστημονικού πεδίου

 

1) Τμήματα ΑΕΙ

1) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλύψει το αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας η οποία αποτελεί εφαρμογή των αρχών των θετικών και τεχνολογικών επιστημών στην ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων στούς τομείς της Ιατρικής και της Βιολογίας. Ειδικότερα η επιστήμη αυτή βασίζεται πάνω στην κλασική Μηχανολογία, την Ηλεκτρολογία και την Ηλεκτρονική. Τις τελευταίες δεκαετίες με την σύγχρονη εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικά της Ηλεκτρονικής, η Βιοϊατρική Τεχνολογία, έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντικός και έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς με άπειρες εφαρμογές όπως είναι η τεχνολογία ιατρικών οργάνων, η κλινική μηχανική, τεχνητά μέλη και όργανα, βιοϊατρική πληροφορική, εφαρμοσμένη βιολογία κτλ. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς του κλάδου υγείας όπως είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών ή η αποκατάσταση ασθενών π.χ. με κινητικά προβλήματα, η δημιουργία συστημάτων υποστήριξης ζωής (life support systems), ο σχεδιασμός και η δημιουργία τεχνητών οργάνων όπως τεχνική καρδιά αλλά, η δημιουργία συσκευών και συστημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Η εξέλιξη και οι απαιτήσεις της ιατρικής καθώς και η ραγδαία και εξειδικευμένη ανάπτυξη της Βιοϊατρικής τεχνολογίας δημιούργησαν την ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη με απώτερο σκοπό την στενή συνεργασία της κλινικής ιατρικής με την τεχνολογία και ειδικά την βιοϊατρική. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν ως Βιοϊατρικοί Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν ουσιαστική γνώση των ιατρικών προβλημάτων και των τρόπων αντιμετώπισής τους με τη βοήθεια των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας σε τομείς όπως: Σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Σε εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και υποστήριξη ιατρικών οργάνων, τεχνητών μελών και οργάνων, εφαρμογών βιοϊατρικής πληροφορικής, συστημάτων υποστήριξης ζωής κτλ. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικοί σε θέματα εφαρμογής ιατρικών οργάνων, τεχνητών μελών και οργάνων, βιοϊατρικής πληροφορικής, συστημάτων υποστήριξης ζωής κτλ.
Το τμήμα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα).

 

2) Βιολογίας  
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη όλων των ζωντανών οργανισμών και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη φύση της ζωής.
Στα τμήματα Βιολογίας υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο “Άγιος Σάββας”, Θεαγένειο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και άλλα νοσοκομειακά εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα). Σε βιομηχανικές εταιρίες, στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Ιχθυολόγοι σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.

 

3) Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, η θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: Την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους. Την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής, βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας. Σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

4) Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας  
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλύψει ένα γνωστικό αντικείμενο αιχμής καθώς είναι το πρώτο τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και να εφοδιάσει την ελληνική αγορά εργασίας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτρέποντας την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου προσωπικού και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόμενου πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.
Στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες τροφίμων, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ως βιοχημικοί σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως βιοτεχνολόγοι σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/βιομηχανίες. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα).

 

5) Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις για τη διατροφική αξία των τροφίμων και το ρόλο τους στην υγεία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρει τη διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (1ο – 4ο εξάμηνο) καθώς και Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Μελέτη στα δύο τελευταία εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νοσοκομεία και κλινικές. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διατροφική αγωγή ασθενών και ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας. Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Υγείας, Γηροκομεία. Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής. Κέντρα ομαδικής σίτισης (ξενοδοχεία, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Σε ερευνητικές ομάδες και κέντρα με αντικείμενο επιδημιολογικές μελέτες και τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση μεταβολικών, διατροφικών και επιδημιολογικών προγραμμάτων. Στη βιομηχανία τροφίμων και σε βιομηχανίες προϊόντων κλινικής διατροφής για την προώθηση προϊόντων και για το σχεδιασμό, την τροποποίηση και την αξιολόγηση νέων προϊόντων διατροφής. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).

 

6) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις για τη διατροφική αξία των τροφίμων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νοσοκομεία και κλινικές. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διατροφική αγωγή ασθενών και ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας. Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Υγείας, Γηροκομεία. Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής. Κέντρα ομαδικής σίτισης (ξενοδοχεία, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Σε ερευνητικές ομάδες και κέντρα με αντικείμενο επιδημιολογικές μελέτες και τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση μεταβολικών, διατροφικών και επιδημιολογικών προγραμμάτων. Στη βιομηχανία τροφίμων και σε βιομηχανίες προϊόντων κλινικής διατροφής για την προώθηση προϊόντων και για το σχεδιασμό, την τροποποίηση και την αξιολόγηση νέων προϊόντων διατροφής. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Λήμνος).

 

7) Ιατρικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης βασικών σπουδών: 12 εξάμηνα.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών, πρέπει να πάρουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας και κατόπιν να υπηρετήσουν σε κάποιο αγροτικό ιατρείο ως γενικοί γιατροί για ένα χρόνο. Όσοι προορίζονται για τις ειδικότητες Αναισθησιολογίας, Πνευμονοφυματιολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, μπορούν να πάρουν αναστολή και να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου μετά την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Σε ασφαλιστικούς φορείς και ιδρύματα. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια και πλοία. Στην επιστημονική έρευνα στον τομέα της ειδικότητάς τους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Θεσσαλίας (Λάρισα), Πάτρας.

 

8) Κτηνιατρικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την προστασία της υγείας των ζώων, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωικής παραγωγής και θα διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στα ζώα και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αγροτική Τράπεζα. Σε ιατρεία ζώων. Σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις. Σε βιομηχανίες φαρμακευτικές, παρασκευής ζωοτροφών κτλ. Σε επιστημονικά ιδρύματα έρευνας. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας (Καρδίτσα).

 

9) Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπιστημών και η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Αλεξανδρούπολη).

 

10) Νοσηλευτικής 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες νοσηλευτές που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Επίσης, με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση παρέχει γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας, για την έρευνα και την εκπαίδευση. Ειδικότερα η Νοσηλευτική έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη μόρφωση επιστημόνων νοσηλευτών και την ενεργητική συμμετοχή στην παραγωγή νέων γνώσεων στο χώρο της υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ιδρύματα και άσυλα. Γηροκομεία. Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στελέχη νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Στελέχη σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

11) Οδοντιατρικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα των δοντιών, των ιστών που τα περιβάλλουν, ολόκληρης της στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου, εφαρμόζοντας προληπτική ή θεραπευτική αγωγή και αποκατάσταση.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα. Δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής. Ασφαλιστικοί οργανισμοί και ταμεία. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.

 

12) Φαρμακευτικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδίδουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τις επιδράσεις και τη χρήση των φαρμακευτικών ουσιών και άλλων χημικών παρασκευασμάτων, ώστε να τα διαθέτουν στο κοινό σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σε ασφαλιστικά ταμεία και Οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.ά.). Στα φαρμακεία των κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Σε φαρμακευτικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες. Σε φαρμακοβιομηχανίες, ως ερευνητικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής. Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες να ανοίξουν δικό τους φαρμακείο.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας.

2) Τμήματα ΤΕΙ

1) Αισθητικής / Κοσμητολογίας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους επιστημονική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχοληθούν με τη βελτίωση της εμφάνισης του ανθρώπινου σώματος, το μακιγιάζ του προσώπου, καθώς και τη θεραπεία ορισμένων παθολογικών καταστάσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ινστιτούτα αισθητικής. Καταστήματα καλλυντικών. Σε κομμωτήρια. Νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική, σε εργασίες της ειδικότητάς τους. Σε φαρμακεία. Σε επιχειρήσεις παρασκευής καλλυντικών, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και στον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων για την ποιοτική τους απόδοση από αισθητικής πλευράς. Στο χώρο του θεάματος (τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο). Στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως καθηγητές της ειδικότητάς τους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.

 

2) Δημόσιας Υγιεινής 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του στον έλεγχο των παραγόντων που βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και στη μεθοδολογία προστασίας και προαγωγής της περιβαλλοντικής, δημόσιας και κοινωνικής υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Επόπτες δημόσιας υγείας στο υπουργείο Υγείας. Σε υπηρεσίες άλλων υπουργείων, την τοπική αυτοδιοίκηση και οργανισμούς κοινής ωφελείας. Σε νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας και στα τμήματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που οργανώνουν υγειονομικά προγράμματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων υγιεινολογικών αναγκών της χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.ά.). Σε υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος και ελέγχου σχολείων και ιδρυμάτων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στη ΣΕΛΕΤΕ. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

 

3) Διατροφής & Διαιτολογίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει στελέχη ικανά πάνω σε θέματα σύσταση7, απ7θήκευσης, διανομής, προδιαγραφών και νομοθεσίας τροφίμων, επίδρασης της επεξεργασίας των τροφίμων στα θρεπτικά τους συστατικά, σχέσης τροφίμων με τη συντήρηση, την ανάπτυξη και την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, διατροφής και διαιτητικής του ανθρώπου κάτω από φυσιολογικές και κλινικές συνθήκες, καθώς και κάτω από ειδικές συνθήκες ή καταστάσεις.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανίες παιδικών τροφών και διαιτητικών σκευασμάτων. Υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων. Υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή, λαϊκή επιμόρφωση, κοινωνική πρόνοια, αθλητικούς ομίλους κτλ. Νοσοκομεία και κλινικές. Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής. Κέντρα ομαδικής σίτισης (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι διατροφής.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Σητεία), Λάρισας (Καρδίτσα).

 

4) Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ειδικών στελεχών που θα εργαστούν σε υπηρεσίες πρόληψης, κοινωνικής ή κοινοτικής νοσηλευτικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υγειονομικές υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας και προληπτικής ιατρικής. Ιδιωτικά νοσοκομεία και θεραπευτήρια και μεγάλες επιχειρήσεις. Κοινοτικά κέντρα υγείας. Κέντρα ψυχικής υγείας. Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

 

5) Εργοθεραπείας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, για να μπορούν με τη συνεργασία γιατρών και άλλων ειδικών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν και να κατευθύνουν διάφορες δραστηριότητες και εργασίες για άτομα με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα με θεραπευτικό κυρίως σκοπό.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ιδρύματα χρόνια πασχόντων ατόμων. Γηροκομεία. Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, κοινοτικά κέντρα, κέντρα υγείας. Κέντρα Αποκατάστασης. Αναμορφωτικά Ιδρύματα ή Φυλακές. Αναπτυξιακά κέντρα, κέντρα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά κέντρα. Σε κέντρα ψυχικής υγείας. Σχολεία και ιδρύματα ειδικής αγωγής. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών..

 

6) Ιατρικών Εργαστηρίων 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καταρτίζουν άτομα ικανά να γίνουν εργαστηριακοί συνεργάτες του γιατρού στις ειδικότητες της Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Ιστοσυμβατότητας, Ανοσολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Κυτταρολογίας, Βιοχημείας, Κλινικής Χημείας, Ενδοκρινολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια ιατρικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε φαρμακοβιομηχανίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας.

 

7) Λογοθεραπείας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να παρέχουν στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για να ασχοληθούν με την αποκατάσταση του λόγου και της ακοής με τη βοήθεια των επιστημών της βιολογίας, της φυσικής και της ιατρικής. Στα τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση – βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από τα τμήμα αυτό.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε μονάδες που έχουν ως αντικείμενο τη θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας και της έκφρασης. Σε κέντρα ψυχικής υγείας. Σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, σχολές θεάτρου και ορθοφωνίας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πάτρας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Καλαμάτα.

 

8) Μαιευτικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν μαίες και μαιευτές ικανούς να συνεργάζονται με τους μαιευτήρες – γυναικολόγους και να προσφέρουν φροντίδες και συμβουλές στις έγκυες, με σκοπό να τις βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας τους. Μπορούν επίσης να περατώσουν μόνοι τους φυσιολογικούς τοκετούς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια και κλινικές. Γυναικολογικά ιατρεία. Σε κέντρα υγείας, σε υγειονομικούς σταθμούς, σε αγροτικά ιατρεία, σε τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού κτλ. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες, με προϋπόθεση επί διετίας άσκηση των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, σε νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

 

9) Νοσηλευτικής 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ειδικά στελέχη που θα εργαστούν στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης της υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νοσηλευτικά Ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.Ιδρύματα και άσυλα. Γηροκομεία. Οργανισμοί και Επιχειρήσεις με νοσηλευτικές υπηρεσίες. Στελέχη της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα προγράμματα που παρέχουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), οι Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές (ΜΤΕΝΣ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ). Στελέχη των δημόσιων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα), Ηρακλείου, Λάρισας, Πάτρας, Λαμίας, Καβάλας (Διδυμότειχο).

 

10) Οδοντικής Τεχνολογίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει τεχνολόγους οδοντοτεχνικής ειδικευμένους στη τεχνολογία των μεταλλικών, μεταλλοκεραμικών και ακρυλικών προσθετικών εργασιών για την αναπλήρωση των φυσικών δοντιών τα οποία καταστράφηκαν από διάφορες αιτίες. Επιπλέον, οι οδοντοτεχνίτες εκπαιδεύονται στη χρήση ορθοδοντικών μηχανημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια οδοντιατρικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

 

11) Οπτικής και Οπτομετρίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη του Οφθαλμού από άποψη Ανατομίας και Φυσιολογίας των παθολογικών ατελειών του, η μελέτη της συμπεριφοράς των οφθαλμικών φακών στη διόρθωση αμετρωπιών και της κατασκευής τους, όσον αφορά τα υλικά και την επεξεργασία των επιφανειών τους. Επιπλέον, οι σπουδαστές μαθαίνουν να εφαρμόζουν διορθωτικούς φακούς σε σκελετούς οράσεως και επαφής σε πάσχοντες από διαθλαστικές ανωμαλίες της οράσεως.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καταστήματα οπτικών. Βιομηχανίες οπτικών ειδών. Αντιπροσωπείες οπτικών ειδών.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Πάτρας (Αίγιο).

 

12) Ραδιολογίας – Ακτινολογίας 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει Τεχνολόγους για να γίνουν συνεργάτες σε εργαστήρια απεικονίσεων, υπολογιστικής τομογραφίας, πυρηνικής ιατρικής, ακτινοθεραπείας και υπερηχογραφίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια ραδιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ακτινολογικά και ραδιολογικά εργαστήρια. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

 

13) Φυσικοθεραπείας 
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, για να μπορούν με τη συνεργασία των αρμοδίων γιατρών να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος, για την ανακούφιση από τους πόνους και την αποφυγή μόνιμης σωματικής αναπηρίας. Αποσκοπούν στην εκπαίδευση των σπουδαστών στις βασικές αρχές της Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κινησιολογίας, Παθολογίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν επίσης να εκπαιδευτούν και σε εναλλακτικές θεραπείες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Κέντρα αποκατάστασης. Ερευνητικά Κέντρα. Σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά κέντρα. Ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας. Ιαματικές Πηγές – Υδροθεραπεία. Κέντρα κοινοτικής προληπτικής.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λαμίας, Πάτρας (Αίγιο).

3) Στρατιωτικές Σχολές

1) Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει νοσηλεύτριες – νοσηλευτές με την ανάλογη επιστημονική και στρατιωτική εκπαίδευση για τις νοσηλευτικές ανάγκες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή (θεωρητική) στη Σχολή. Κλινική Ακαδημαϊκή στα πολιτικά και στρατιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Ο αριθμός των ανδρών που εισάγονται καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος Αξιωματικών Νοσηλευτικής εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία.
Το τμήμα λειτουργεί στο Στρατόπεδο Σακέτα Α’, Βύρωνας Αττική.

 

2) Ιατρικό (ΣΣΑΣ) 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά γιατρούς. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι απόφοιτοι αποκτούν ειδικότητα με εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 6 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 18 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Ακόμη, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους ιατρείο.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.

 

3) Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά κτηνιάτρους, για να ελέγχουν τη σωστή υγειονομική σίτιση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 5 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 15 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Παράλληλα μπορούν να έχουν δικό τους ιατρείο.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.

 

4) Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά οδοντιάτρους. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 5 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 15 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Παράλληλα μπορούν να έχουν δικό τους ιατρείο όπως οι ιδιώτες οδοντίατροι.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.

 

5) Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) 
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά φαρμακοποιούς. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 τουλάχιστον χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να ανοίξουν δικό τους φαρμακείο με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ιδιώτες φαρμακοποιούς.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s