Μία λέξη μία εβδομάδα: Οι μυστηριώδεις γυναίκες που τις έλεγαν “γορίλλαι”

Πηγή : 24γράμματα – γράφει ο Γιώργος Δαμιανός O γορίλλας, αρχικά, προσδιόριζε μυστηριώδη φυλή με τριχωτές γυναίκες (αι γορίλλαι). Ο G.Germain στο «hesperis», 44, σελ. 218) θεωρεί ότι η λέξη, ίσως, είναι αναγραμματισμός της ελληνικής λέξης οργίλαι (:οργισμένες, επειδή αυτές οι «γυναίκες» θεωρούνταν άγριες). Η ιστορία της λέξης Ο γορίλλας είναι ένα άκακο θηλαστικό, ο μεγαλύτερος […]