Η Κυρία της Αλγεβρας

«ΚΑΤΑ την κρίση των περισσότερων διακεκριμένων εν ζωή μαθηματικών, η Fraulein Νέδερ ήταν η σημαντικότερη δημιουργική μαθηματική διάνοια που γνωρίσαμε ως τώρα από τότε που άρχισε η ανώτερη εκπαίδευση των γυναικών. Στον τομέα της άλγεβρας, με τον οποίο ασχολούνται επί αιώνες οι πλέον προικισμένοι μαθηματικοί, ανακάλυψε μεθόδους που αποδείχθηκαν τεράστιας σημασίας για την ανάπτυξη της […]

Μη πληρότητα

“Ο Θεός υπάρχει αφού τα μαθηματικά είναι συνεπή , και ο Διάβολος υπάρχει αφου δεν μπορούμε να το αποδείξουμε” Αντρέ Βέιλ Το αξίωμα της μη πληρότητας (με αφορμή μια απορία αλλά αφιερωμένο σε όλους μισούν ή αγαπούν τα μαθηματικά) Πράξη 1η “Από δύο σημεία περνάει μια μόνο μία ευθεία” “Από ένα σημείο που βρίσκεται έξω […]