Αξιολόγηση σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ με βάση τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους

Πηγή in.gr Οι δείκτες με τις προοπτικές και τις διεξόδους επαγγελμάτων που συνδέονται  με σπουδές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, παρατίθενται αναλυτικά στους αναθεωρημένους πίνακες με νέα τμήματα σχολών και επιμέρους αναπροσαρμογές των προοπτικών ορισμένων επαγγελμάτων, ανάλογα με την εποχιακή συγκοιρία. Δείτε τους πίνακες με τα επαγγέλματα και τις σπουδές Advertisements