Η νέα ύλη στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Τμήμα 1.3.8 Οριζόντια βολή Τμήμα 1.3.10 Ομαλή κυκλική κίνηση Τμήμα 1.3.11 Κεντρομόλος δύναμη Τμήμα 1.3.12 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης Ερωτήσεις: από το κεφάλαιο 1.3 οι ερωτήσεις 11,12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52. Ασκήσεις […]

Πανελλαδικές 2012 – Θέματα – Λύσεις

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΛΥΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ – ΘΕΤΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΛΥΣΗ Νεοελληνική Γλώσσα – Γενικής […]

Τίτλοι γλωσσομάθειας. Ποιοι γίνονται δεκτοί (μοριοδοτούνται) στους Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση τηςαγγλικής γλώσσας(άριστηΓ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 […]

Κάισα Έκις Έκμαν: συνήγορος από την Σουηδία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στις 8 Αυγούστου 2011 στην σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter, ναυαρχίδας του σουηδικού τύπου, και περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα αντικειμενικά, κόντρα στην κυρίαρχη προπαγάνδα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ (και των σουηδικών ΜΜΕ δυστυχώς μεταξύ αυτών).

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Αρχαίων Ελληνικών, Γλώσσας και Λογοτεχνία Α΄ τάξης Λυκείου 2011/12

1. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 2. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  ΦΥΣΙΚΗΣ  Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 3. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ  Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 4. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου Το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ της  Α τάξης ΓΕΛ